Národní sportovní řády AS AČR

Na stránách Autoklubu České republiky jsou ke stažení všechny kapitoly Národních sportovních řádů AS AČR

Na těchto stránkách také naleznete předpisy pro jednotlivé disciplíny:

O Bulletinech a dalších případných změnách Vás na této stránce budu informovat

[9]


Středisko automobilového sportu, Česká Lípa

Motorsport servis klub v AČR, Jaselská 1006, 506 01 Jičín – jmochan@email.cz

🍪 Nastavení soukromí
2013 / esluzby.net